Zemní práce a odvodnění

Pro všechny naše činnosti také zajišťujeme zemní práce potřebné pro realizaci zakázky. Odvezeme i uložíme přebytečnou suť a zeminu. Po vzájemné dohodě provádíme také hrubé terénní úpravy pro zahradnické firmy.

Jsme také schopni zajistit odvodnění pozemků a okapových svodů se zaústěním do vsakovacích jímek nebo dešťové kanalizace.
 

Příprava pro bazény

Díky četné poptávce jsme svou činnost rozšířili o stavební přípravu adokončovací práce pro zapuštěné bazény. Před instalací bazénu provádíme zemní práce a betonáž základové desky. Po usazení bazénového tělesa a zapojení veškeré elektroinstalace a filtračního systému dodavatelskou firmou provedeme obetonování či obezdění tělesa bazénu a následně upravíme zpevněné plochy kolem bazénu včetně přípravy pro montáž zastřešení. Práce provádíme dle projektové dokumentace a v součinnosti s dodavatelskou firmou bazénu.